Bild -

Smartpen för inspelningar och anteckningar

Pulse™ Smartpen är en penna som synkroniserar anteckningar och skisser med inspelat ljud. Bland användare återfinns personer som deltar i möten och konferenser, skriver protokoll, antecknar i samband med föreläsningar, håller förhör, förhandlar, intervjuar, har behov av minnesstöd mm.
  • Licens: Creative Commons erkännande
    Med en Creative Commons-licens, behåller du din upphovsrätt men tillåter andra människor att kopiera och distribuera ditt verk under förutsättning att de erkänner dig som upphovsman. Du tillåter andra att kopiera, distribuera, visa och framföra verket, samt att skapa bearbetningar av det.
Ladda ner

Ämnen

  • Datorer, datateknik, programvaror

Kategorier

  • anteckningshjälpmedel
  • bandspelare
  • inspelare
  • smartpen
  • talbok

Relaterat innehåll