Pressmeddelande -

YIELD BILDAR DOTTERBOLAG I SERBIEN OCH ÖKAR TEMPOT I ARCHELON

Yields helägda dotterbolag Archelon Mineral AB ("Archelon") har beslutat att bilda ett dotterbolag i Serbien, Archelon Serbia d.o.o. Ett arbete är redan påbörjat för att erhålla undersökningstillstånd för en alluvial förekomst av tennmineralet kassiterit. I förekomsten finns påvisade så kallade C1- och C2-reserver enligt rysk klassificerings-standard. Nya undersökningstillstånd i Sverige I Sverige har Archelon identifierat flera intressanta mineraluppslag där undersöknings-arbeten kommer att inledas inom kort. Bergsstaten har under 2006 beviljat Archelon ytterligare fyra nya undersökningstillstånd varav tre omfattar bas- och ädelmetaller och ett avser diamant. Totalt innehar Archelon 12 undersökningstillstånd med en sammanlagt yta om 3 749 hektar (37,49 km2). Därutöver äger Archelon en fastighet inom Trollhättans kommun där restprodukter från AB Ferrolegeringars verksamhet under 1950- och 60-talen, bestående av huvudsakligen kalk och metalliskt krom, deponerats. (För tabell se bifogad fil) För ytterligare information kontakta: Tore Hallberg VD Yield AB Tfn: 031-131190, 0706-237390 E-post: tore.hallberg@yield.nu Yield AB (publ) har som primär affärsidé att bistå med tjänster och ägarspridning i bolag som vill få sin aktie listad på handelsplats för aktier. I Yields verksamhet ingår även att identifiera, förädla och ägarsprida till Yields aktieägare råvaruprojekt i tidiga skeden. Yieldaktien handlas på Göteborgs OTC-lista under kortnamnet Yild OTCB. Yield har ca 3 500 aktieägare.

Ämnen

  • Ekonomi, finans