Annonskampanj till svenska sjuksköterskor i Norge: Kom hem igen, du får behålla din norska lön!

Nyheter   •   Nov 10, 2017 08:00 CET

De senaste åren har ungefär 2000 svenska sjuksköterskor årligen ansökt om norsk sjuksköterskelegitimation. Nu tar Zest Care till ett ovanligt grepp för att locka dem tillbaka: En annonskampanj på svenska i norsk press!

Hallå där, Outi Luiro, hur känns det att vara en av Sveriges bästa arbetsgivare för fjärde året i rad?

Nyheter   •   Nov 09, 2017 22:06 CET

”Det känns fantastiskt och är ett viktigt kvitto på att vi på Zest Bemanning lever som vi lär. Jag har en passion för kvalitet inom välfärdssektorn och vill bidra till att hälso-och sjukvård, äldreomsorg, skolor och förskolor ska ha välutbildade och engagerade medarbetare. Mitt bidrag är Zest Bemanning och vi är gärna förebilder för offentlig sektor när det gäller arbetsvillkor och löner".

Sveriges bästa arbetsgivare för fjärde året i rad

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2017 11:50 CET

Zest bemanning rankas på tredje plats i Universums undersökning Sveriges Bästa Arbetsgivare 2017. Detta är unikt för att vara ett företag som bemannar skola, vård och omsorg. Personalen stortrivs hos Zest medan de flyr kommuner och landsting. – Vi vill ha sällskap på prispallen av arbetsplatser från kommuner och landsting, säger Outi Luiro vd för Zest Bemanning.

Aldrig förr har organisationer varit så beroende av att ha rätt medarbetare. Det ställer höga krav på arbetsgivare, för att attrahera och rekrytera nya talanger och för att behålla medarbetare och skapa engagemang. Nöjda och motiverade medarbetare bidrar både till organisationens framgång och de är viktiga ambassadörer för att rekrytera nya talanger. Men hur gör man som arbetsgivare för att skapa engagerade medarbetare och få dem att stanna kvar i organisationen?

I undersökningen Sveriges Bästa Arbetsgivare betygsätter medarbetarna sina nuvarande arbetsgivare utifrån interna identitet, nöjdhet och vilja att rekommendera sin arbetsgivare, samt intresse för att byta jobb.

För fjärde året i rad har Zests Bemanning en topp-placering i undersökningen.

– Att bli en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsplats som har kraft att behålla befintlig personal och attrahera ny är ingen rocket science, men ledare och chefer behöver verktyg och praktisk träning i hur de ska tillämpas, säger Outi Luiro.

Zest Bemanning erbjuder kvalificerad personal och interimschefer inom hälso- och sjukvård, vård och omsorg, socialtjänst samt förskola och skola.Företagets vision är inte bara att bidra till att väldfärdsektorn mår bättre, utan att i praktisk handling visa att det är möjligt att vara en bra arbetsgivare inom dessa fält. De gör de genom att arbeta aktivt med medarbetarperspektiv, relationer, kommunikation, kultur och utveckling – och allt detta bidrar till bra arbetsförhållanden. Utmärkelsen från Universum är ett välkommet kvitto på att Zest lyckas med detta år efter år.

Outi Luiro menar att det är fel att tro att lönen är det viktigaste för personal inom välfärdssektorn. När Universum undersöker arbetsgivare har de med hela 16 parametrar där lönen är en.

– Lönen är självklart viktig, men de flesta vill ha ett fast och jobb på en arbetsplats där de känner sina kolleger väl – och det har kommuner och landsting stora möjligheter att ge.

Outi Luiro menar att det som främst behövs för att ta fram medarbetarnas engagemang och drivkraft är meningsfullhet, möjlighet att arbeta självständigt och utvecklas.

– Det uppfylls med råge av ett arbete i skola, vård och omsorg och man har all möjlighet i världen att bli attraktiva arbetsgivare. Men då krävs det att man verkligen tar hand om sina medarbetare.

För att kunna bidra till att andra ska bli drömarbetsgivare, ser Zest Bemanning till att själva leva som de lär och gå före andra.

– För att skapa attraktiva arbetsplatser och bli en drömarbetsgivare krävs förmåga att bygga en gemensam plattform för relationer och kultur med samarbete, förtroende och utveckling istället för enbart struktur och kontroll. Lyckas man få med medarbetarna på det tåget har man skapat engagerade medarbetare som själva kan bli ambassadörer och locka fler till de här viktiga jobben, säger Outi Luiro. 

Zest tillhandahåller kvalificerad behörig och legitimerad personal t.ex. sjuksköterskor och lärare samt interimschefer. Vi bemannar hälso- och sjukvård, vård och omsorg, socialtjänst samt förskola och skola. Zest finns för att lösa personalbrist i välfärden. Vi levererar lösningar som skapar verklig nytta hos våra uppdragsgivare. Det innebär nytta på både lång och kort sikt och det innebär att vi tillför kvalitet i allt vi gör. Vi skapar också verklig nytta för den personal vi hyr ut. Genom att ge dem de bästa villkoren, en attraktiv utveckling samt personlig omsorg får de ett bättre arbetsliv, ökad trivsel och mindre frustration. De gör i sin tur ett bättre arbete för våra uppdragsgivare. Zest har vunnit utmärkelsen Sveriges bästa arbetsgivare 4 år i rad; 2014, 2015, 2016 och 2017 (Universum).

Zest bemanning rankas på tredje plats i Universums undersökning Sveriges Bästa Arbetsgivare 2017. Detta är unikt för att vara ett företag som bemannar skola, vård och omsorg. Personalen stortrivs hos Zest medan de flyr kommuner och landsting.  – Vi vill ha sällskap på prispallen av arbetsplatser från kommuner och landsting, säger Outi Luiro vd för Zest Bemanning.

Läs vidare »

Våra chefer får en spetsutbildning i ledarskap - för att snabbt göra skillnad på chefslösa arbetsplatser

Nyheter   •   Okt 28, 2017 05:06 CEST

Det kan vara svårt att komma till en arbetsplats som varit utan chef en längre tid. 

– Därför erbjuder vi på Zest bemanning en spetsutbildning för interimschefer, för att de snabbt ska kunna styra upp en verksamhet i förfall, säger Outi Luiro. 

Hon är vd för Zest Bemanning som bemannar med kvalificerad personal och interimschefer inom hälso- och sjukvård, vård och omsorg.

När ett äldreboende, en skola eller en vårdavdelning på ett sjukhus stått utan chef en längre tid, riskerar kaos att utbryta. Utan ett tydligt ledarskap blir arbetsplatsen osäker för medarbetarna och det kan skapa många följdproblem.

Då kan verksamheten behöva en interimschef under en övergångsperiod. Det som kännetecknar en interimschef är att hon eller han är en mycket erfaren ledare inom sitt område och snabbt kan sätta sig in i de förutsättningar som råder på arbetsplatsen.

Det är ett av skälen till att Zest Bemanning har skapat en spetsutbildning i ledarskap, för sina interimschefer.

– Våra interimschefer genomgår en intern spetsutbildning i ledarskap för att snabbt kunna ta helhetsansvaret på en arbetsplats. Vi tränar dem på att ta hand om verksamheter som varit utan chef under en längre eller kortare tid, säger Outi Luiro.

På spetsutbildningen lär sig interimscheferna att snabbt få grepp om nuläge, problem, möjligheter och lösningar.

– För en arbetsplats i gungning är det väsentligt med ledare som har ett tryggt och tydligt ledarskap och som kan kommunicera mål och hantera konflikter.

Det innebär att en verksamhet som tar in en interimschef snabbt kan komma på fötter igen, med bättre resultat och större arbetsglädje.

– De som tar in interimschefer från oss får under uppdragets gång tillgång till en extern ledarskapsutvecklare som de kan konsultera.

När en verksamhet saknar ett gott ledarskap är det vanligt att den stagnerar eller hamnar i fritt fall.

– Det är förödande, särskilt i dag då många brottas med svårigheter att behålla befintlig personal och har ännu svårare att attrahera nya medarbetare.

* Ge några exempel på vad man får lära sig på kursen för interimschefer!

 • Kommunikation; nuläge, mål, vad som krävs för att nå mål.
 • Ordning och reda; rutiner, processer, struktur, lagar och regler.
 • Konflikthantering

– Vi använder popcornmetaforen – utgå ifrån medarbetarna och helheten, inte från individen. Somliga medarbetare poppar direkt, de är med på tåget, de flesta poppar efter ett tag och så är det några som aldrig poppar. Vänta inte på dem, för då bränner du hela gänget, säger Outi Luiro.

Det kan vara svårt att komma till en arbetsplats som varit utan chef en längre tid. – Därför erbjuder vi på Zest bemanning en spetsutbildning för interimschefer, för att de snabbt ska kunna styra upp en verksamhet i förfall, säger Outi Luiro.

Läs vidare »

Bemanningsföretagen visar vägen: Bra arbetsvillkor viktig förutsättning för att lösa sjuksköterskeflykten

Nyheter   •   Okt 17, 2017 16:52 CEST

När den offentliga vården kan erbjuda bra arbetsvillkor, kommer sjuksköterskorna att vilja jobba där. – De allra flesta sjuksköterskor vill ha ett fast jobb i kommuner och landsting. Men underbemanning, låga löner och dåliga arbetsvillkor, gör att allt fler väljer bort det. Det säger Outi Luiro, vd för Zest Bemanning, ett bemanningsföretag som erbjuder sjuksköterskor det som landstingen inte kan leverera.

Det talas ofta om sjuksköterskebrist och i samband med semestertider blir frågan akut. Varje år. Sjukhusavdelningar stängs. Experiment med avdelningar utan sjuksköterskor och till och med läkare ser dagens ljus.

Samtidigt finns det utbildade sjuksköterskor som egentligen är villiga att jobba – om villkoren är de rätta.

– Bland det viktigaste för att få en välfungerande arbetsplats är att erbjuda bra arbetsvillkor, säger Outi Luiro. Men på många håll hamnar man i en ond cirkel, med för få sjuksköterskor, som måste jobba dubbla pass, gå in på lediga dagar och skjuta på sin semester. Till slut orkar de inte och väljer att säga upp sig.

I dag finns ungefär 130 000 utbildades sjuksköterskor i Sverige. Ungefär 12 000 svenska sjuksköterskor jobbar uppskattningsvis i Norge, 2 000 svenska sjuksköterskor ansöker om Norsk legitimation varje år samtidigt som det bara utbildas 4 000 per år i Sverige. Och många utbildade sjuksköterskor lämnar yrket, för att de är utarbetade. Det är orsaken till att det finns en marknad för bemanningsföretagen, som i dag sammantaget har ungefär tusen sjuksköterskor anställda.

– Ganska ofta beskrivs vi som boven i dramat, att våra goda villkor orsakar sjuksköterskekrisen. Inget kan vara mera fel. Landstingen behöver bli bättre arbetsgivare och skapa välbemannade arbetsplatser, där sjuksköterskor får jobba under lagom stress, då de hinner utföra sina arbetsuppgifter med god kvalitet, säger Outi Luiro.

* Vad behöver landstingen göra konkret, för att bli bättre arbetsgivare, Outi Luiro?

 • Sjuksköterskorna ska kunna lita på att de får jobba enligt sitt schema.
 • Sjuksköterskorna ska ha tid för fortbildning för att utvecklas i jobbet.
 • Sjuksköterskorna ska känna sig sedda och hörda av sina ledare.
 • Sjuksköterskorna ska få kontinuerlig feedback och mer än årliga medarbetarsamtal.
 • Det ska finnas en kultur som bygger på vänlighet och samarbete.

Det är just detta som Zest Bemanning erbjuder sina anställda – och till det en högre lön.

– Totalt sett blir det 15-20 procent dyrare att anlita ett bemanningsföretag i rena pengar. Men produktiviteten ökar mångfaldigt. Eftersom vi tar hela arbetsgivaransvaret slipper uppdragsgivaren allt arbete i tid och pengar med rekrytering, fortbildning och sjukfrånvaro, säger Outi Luiro.

När den offentliga vården kan erbjuda bra arbetsvillkor, kommer sjuksköterskorna att vilja jobba där. – De allra flesta sjuksköterskor vill ha ett fast jobb i kommuner och landsting. Men underbemanning, låga löner och dåliga arbetsvillkor, gör att allt fler väljer bort det. Det säger Outi Luiro, vd för Zest Bemanning.

Läs vidare »

Sjuksköterskebristen beror på dåliga arbetsvillkor

Nyheter   •   Okt 10, 2017 16:53 CEST

– Sjuksköterskekrisen är delvis en myt. Vi har högkvalificerade sjuksköterskor som fyller vakanser och som går in tillfälligt när den offentliga vården inte lyckas behålla sin befintliga personal eller kan rekrytera nya för att arbetsvillkoren är för dåliga. Det säger Outi Luiro, vd på Zest bemanning som tre år i rad utsetts till Sveriges bästa arbetsgivare.

Varje sommar är medierna fyllda med artiklar som handlar om sjuksköterskebristen. Det är en verklighetsbeskrivning som inte stämmer och det är hög tid att se vad som gör att sjukvårdsavdelningar tvingas stänga under semestertider.

Orsaken till att det är svårt att fylla vakanser för sommarlediga sjuksköterskor går att hitta inom landstingen. Det handlar i praktiken om byråkratisering och pengar. Paradoxen är att ju större bemanningsenheter – byråkrati – ett landsting har, desto mindre flexibel blir organisationen. Det blir viktigare att kortsiktigt hålla budgetar, än att se till att vården fungerar sommartid.

– Vi är specialister på välfärden, har behörig och välutbildad personal med en passion för kvalitet, berättar Outi Luiro. De vet sitt värde och vill ha bra ersättning för att jobba på sommaren. Annars åker de till Norge som lockar med välbemannade avdelningar och
10 000:- mer i lön för en nyexaminerad sjuksköterska. Idag jobbar uppskattningsvis 12 000 svenska sjuksköterskor av och till i Norge.

Ganska ofta beskrivs bemanningsföretagen som boven i sjuksköterskedramat. I själva verket är det tack vare den personal som finns hos bemanningsföretagen som god vård kan garanteras när det råder personalbrist. Bemanningsföretagen finns för att landstingen varken har kraft att behålla sin befintliga personal eller attrahera ny.

För att säkra bemanningen inom vården, sluter landstingen ramavtal med olika bemanningsföretag. Men de har ofta pressat fram avtal som ligger under bemanningsbolagens verkliga kostnader. Det gör att det kan bli svårt eller omöjligt för bemanningsbolagen att leverera inom ramavtalets gränser.

– Tidigare har avdelningschefer fått fram sjuksköterskor genom att gå utanför ramavtalen. De har prioriterat att få jobbet gjort och att människor fått den vård de har rätt till.

Den något större kostnaden för sjuksköterskorna har chefen kunnat hantera över året. Lite dyrare sommarvikarier spräcker inte årsbudgeten.

I takt med att vården byråkratiseras blir sjuksköterskebristen till synes värre. Den som arbetar på en personalavdelning befinner sig långt ifrån vårdavdelningarna. För dem är det lätt att säga nej till höjda kostnader för inhyrda vikarier – de ser inte vilka konsekvenser det får, nämligen stängda vårdavdelningar, patienter som varken får den vård de behöver eller har rätt till. I värsta fall leder sjuksköterskebristen till dödsfall.

Det som i själva verket sker är att avdelningar stänger för att landstingen inte vill betala marknadsmässiga löner. Så kan man göra i en skattefinansierad verksamhet. En privat verksamhet hade inte kunnat göra så. Den gått i konkurs om man vägrat acceptera verkligheten.

– Men det som basuneras ut i medierna är att det råder sjuksköterskebrist. När ska vi börja prata om de verkliga problemen och hur de kan lösas, frågar sig Outi Luiro. Om landstingen var bättre arbetsgivare, så skulle problemet inte uppstå. Det är märkligt att vi, som är med löser de akuta problemen och ser till att verksamheterna trots allt fungerar hjälpligt, beskrivs som problemen. Problemet är att landstingen betraktar sina medarbetare som förbrukningsartiklar och inte förmår att skapa attraktiva arbetsvillkor.

Hon menar att byråkraternas makt behöver minska och att politiker behöver lyssna på dem som finns i verksamheten.

– Det måste vara viktigare att leverera vård än att skapa byråkratiska rutiner och avtal, som inte är verklighetsförankrade, säger Outi Luiro.

Sjuksköterskekrisen är delvis en myt. Vi har högkvalificerade sjuksköterskor som fyller vakanser och som går in tillfälligt när den offentliga vården inte lyckas behålla sin befintliga personal eller kan rekrytera nya för att arbetsvillkoren är för dåliga.

Läs vidare »

Vi lockar tillbaka lärare till skolorna

Nyheter   •   Sep 12, 2017 17:00 CEST

Arbetssituationen i skolorna är så dåliga att 40 000 lärare flytt yrket. Sammantaget saknas nästan 60 000 lärare i dagens svenska skola. – Varför skolan inte tar hand om sina anställda är en gåta för oss. Det är egentligen ganska enkelt – om man inte tar hand om sina anställda så blir det en dyr affär eftersom man får en enorm personalomsättning, säger Outi Luiro, vd på Zest Bemanning som vill bidra till att minska lärarbristen och göra den svenska skolan bättre för eleverna.

Tidskrifter som Skolvärlden skriver ofta om lärarbristen och om att den ständigt förvärras. Även på Universitetskanslersämbetet (UKÄ) är man mycket medveten om problemet.

Till Skolvärlden säger Fredrik Svensson på UKÄ:

– Lärarkrisen har nu gått så långt att det inte längre går att utbilda bort. Det är helt enkelt försent.

På många håll är det svårt att rekrytera behöriga lärare. Mer än 8000 lärare som nyanställdes under det senaste året saknade pedagogisk högskoleexamen, enligt Skolverkets statistik. På en del håll har mindre än hälften av lärarna behörighet i de ämnen de undervisar.

Det är alltså svårt att hitta högkvalificerade lärare som är beredda att jobba under de villkor som gäller i kommunala skolor. Det är ett av skälen till att Zest Bemanning sedan 2016 engagerat sig i frågan.

– Vi vänder oss till behöriga lärare som lämnat skolans värld för andra jobb, berättar Outi Luiro.

Det Zest Bemanning erbjuder sina anställda lärare är bra lön (upp till 50 000 kr i månaden), privat sjukvårdsförsäkring och relevant fortbildning.

– När våra lärare fyller vakanser på en skola, vill vi att de ska lägga mer energi på pedagogik och undervisning och mindre på kringuppgifter och administration.

Outi Luiro har förståelse för att lärare flyr skolorna – och samtidigt vill hon genom sitt företag bidra till samhällsnytta och att välfärdssektorn – där skolan är en viktig del – ska fungera bra. För henne är kvalitet och bra arbetsvillkor honnörsord.

– Man brukar säga att det kostar upp till en miljon kronor att få en kvalificerad befattning funktionsduglig. Det innebär att det är enormt dyrt med stor personalomsättning. Skolans problem är att man inte tar hand om sin personal. Det är enormt kapitalförstörande, säger Outi Luiro.

* Vad kostar det att hyra in personal från Zest Bemanning?

– Det blir totalt sett 15-20 procent dyrare, inte mer. Men då slipper skolan hela arbetsgivaransvaret, de slipper de enorma kostnaderna för rekrytering och från oss kan de anställa en person under en begränsad tid. Vi ger skolorna frihet och flexibilitet, säger Outi Luiro.

Arbetssituationen i skolorna är så dåliga att 40 000 lärare flytt yrket. Sammantaget saknas nästan 60 000 lärare i dagens svenska skola. – Varför skolan inte tar hand om sina anställda är en gåta för oss. Det är egentligen ganska enkelt – om man inte tar hand om sina anställda så blir det en dyr affär eftersom man får en enorm personalomsättning, säger Outi Luiro.

Läs vidare »

Vårdavdelningar utan sjuksköterskor hotar patientsäkerheten

Nyheter   •   Sep 06, 2017 17:02 CEST

– När vårdavdelningar bemannas utan sjuksköterskor, är det som att flytta tillbaka klockan till medeltiden. Det sker samtidigt som nu forskning visar att låg sjuksköterskebemanning på akutsjukhus hotar patientsäkerheten och sätter liv på spel.

Det säger Outi Luiro, vd på Zest Bemanning och djupt engagerad i frågan om vårdkvalitet.

Dagens medicin rapporterar om att sjukhusen i både Danderyd och Ystad öppnar vårdavdelningar som saknas sjuksköterskor. Istället bemannas avdelningarna med läkare och undersköterskor. I Danderyd väljer man dessutom att bara ha underläkare, vilket innebär att avdelningarna saknar personal med yrkeslegitimation.

Orsaken till dessa beslut sägs vara att det är svårt att rekrytera sjuksköterskor och tanken är att avdelningarna ska finnas under kort tid.

– Detta är ett steg tillbaka och vittnar om okunskap om sjuksköterskans viktiga roll i omvårdnadsarbetet. Dessutom bygger åtgärderna på felaktiga slutsatser. Det råder egentligen ingen brist på sjuksköterskor, uppskattningsvis 12 000 svenska sjuksköterskor finns i Norge, säger Outi Luiro.

Zest har arbetat med att förse den offentliga vården med sjuksköterskor sedan 2006. I takt med att arbetsvillkoren inom vården försämras, är det fler sjuksköterskor som ifrågasätter sitt yrkesval. Många avbryter sina sjuksköterskestudier, andra lämnar vården helt och hållet efter några få år, några väljer att erbjuda sina tjänster via bemanningsföretag som Zest – om de får rätt villkor.

– Anledningen till att det är så svårt att rekrytera sjuksköterskor är att man inte vill betala marknadsmässiga löner och är oförmögna att skapa drägliga arbetsvillkor. Det finns egentligen ingen sjuksköterskebrist. Det är bara en fråga om lön och arbetsvillkor.

På många arbetsplatser inom vården är problemen idag så stora att inte ens bemanningsföretagen kan bemanna dem. Sjuksköterskor vill inte arbeta under de omständigheter som råder, oavsett vilken lön de får.

Outi Luiro ifrågasätter landstingens problembeskrivning och den lösning – avdelningar utan sjuksköterskor – som börjar förekomma.

– Landstingen är naturligtvis fria att välja hur mycket pengar de vill lägga och på vad. Med ändliga resurser gäller det att prioritera. Men vilka väljare eller politiker önskar en situation där en av de viktigaste personalgrupperna sparas bort?

Det går redan att se negativa konsekvenser av att radikalt minska eller helt ta bort sjuksköterskor. På Danderyds sjukhus har man återigen börjat använda bredspektrum-antibiotika, vilket ökar risken för resistenta bakteriestammar. Det går tvärs emot antibiotikarådets riktlinjer.

– Det är skandalöst att man väljer att göra det, istället för att ta itu med arbetsvillkoren för sjuksköterskor, säger Outi Luiro.

Detta sker samtidigt som ny forskning * vid Karolinska institutet visar att redan låg sjuksköterskebemanning hotar patientsäkerheten och sätter liv på spel.

Outi Luiro känner en stark oro för patientsäkerheten när organisationer som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beskriver de sjuksköterskelösa avdelningarna som målmedvetna experiment för att utveckla verksamheten. Hon vänder sig starkt emot ett uttalande i Dagens Medicin av Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg vid SKL, apropå detta: ”Det går inte att skaffa evidens utan att ha prövat det. Annars skulle vi stå still och jobba på samma sätt i dag som vi gjorde på medeltiden.”

– Det ligger något i det Sineva Ribiero, ordförande i Vårdförbundet säger, nämligen att de sjuksköterskelösa enheterna liknar ett Macchiarini-experiment. Dessutom har vi testat att ge vård utan sjuksköterskor – det var just på medeltiden!

*Avhandling: Jane Ball”Nurse staffing, care left undone and patient mortality in acute hospitals”, Karolinska institutet (2017)

Zest Bemanning bemannar med kvalificerad personal och interimschefer inom hälso- och sjukvård, vård och omsorg, socialtjänst samt förskola och skola. Vi har en passion för kvalitet och finns för att lösa personalproblem i välfärden. Zest har vunnit utmärkelsen Sveriges bästa arbetsgivare 3 år i rad; 2014, 2015 och 2016. (Universum global employer branding) www.zestbemanning.se

När vårdavdelningar bemannas utan sjuksköterskor, är det som att flytta tillbaka klockan till medeltiden. Det sker samtidigt som nu forskning visar att låg sjuksköterskebemanning på akutsjukhus hotar patientsäkerheten och sätter liv på spel.

Läs vidare »

Manifestation vid norska gränsen: Sjuksköterskor, kom tillbaka!

Nyheter   •   Mar 01, 2016 10:00 CET

Samtidigt som svensk vård skriker efter sjuksköterskor, är det allt fler sjuksköterskor som jobbar i Norge, där lönerna är högre och arbetsvillkoren bättre. 

Därför har Zest Bemanning gjort en manifestation i Svinesund, vid den norska gränsen, där vd Outi Luiro och några av hennes medarbetare stod med plakat som uppmuntrade svenska sjuksköterskor att komma hem igen.

– Det är ett helt vansinnigt resursslöseri att vi utbildar sjuksköterskor, som nästan omgående börjar arbeta i Norge, samtidigt som vi har brist på sjuksköterskor i Sverige, säger Outi Luiro.

Det kostar ungefär en halv miljon kronor att utbilda en sjuksköterska. I Sverige utbildas ungefär 4000 årligen. Samtidigt ansöker 2000 sjuksköterskor årligen om norsk sjuksköterskelegitimation.

– Det känns inte samhällsekonomiskt bra, säger Outi Luiro.

Men Outi Luiro är inte den som sitter ensam hemma på kammaren och surar. Hon vill bidra till förändring. Hon förstår varför många svenska sjuksköterskor ger upp sitt yrke eller börjar arbeta i Norge. Självklart är en lön på 40-50 000 kr lockande för en sjuksköterska, men Outi Luiro menar att det största skälet till sjuksköterskeflykten är den dåliga arbetsmiljön i Sverige, med hårt slimmade organisationer och mycket stress. I Norge är arbetstempot lägre.

Zest Bemanning är ett uppstickarföretag inom bemanningsbranschen, som började med att anställa sjuksköterskor, som i sin tur kan hyras ut till den offentliga vården, men som numera också erbjuder personal i fler krisgrupper, till exempel chefer.

Det är därför hon och några av hennes medarbetare en fredag i slutet av februari stod i knallrosa täckjackor för att försöka locka hem svenska sjuksköterskor från Norge.

– Det var en manifestation med plakat och skyltar för att skapa ett brus om det här, för att få vem våra sjuksköterskor. De älskar sitt arbete, men tyvärr inte sin arbetsgivare, det är därför de söker sig till Norge, säger Outi Luiro.

En orsak till de höga norska lönerna är att det är dyrare att leva i Norge. För att få ekvationen att gå ihop för den svenska sjuksköterskan är att hon eller han jobbar i Norge och bor och spenderar sina pengar i Sverige.

– Det innebär att för den som bor i norra Bohuslän absolut är lönsamt att pendla över gränsen, säger Outi Luiro, som hoppas att manifestationen ska leda till färre stängda svenska sjukhusavdelningar till sommaren.

Samtidigt som svensk vård skriker efter sjuksköterskor, är det allt fler sjuksköterskor som jobbar i Norge, där lönerna är högre och arbetsvillkoren bättre.

Läs vidare »

Bilder & Videor 1 bild, 2 videor

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • VD
 • ouugtiwt.luiuigbrobx@zeeeskftbubemmpanflnixbngle.sfzeia
 • 0703-43 85 29

Om Zest Care

Zest Care är specialister på välfärden, erbjuder behörig välutbildad personal och har en passion för kvalitet

Zest tillhandahåller kvalificerad behörig och legitimerad personal t.ex. sjuksköterskor och lärare samt interimschefer. Vi bemannar hälso- och sjukvård, vård och omsorg, socialtjänst samt förskola och skola. Zest finns för att lösa personalbrist i välfärden. Vi levererar lösningar som skapar verklig nytta hos våra uppdragsgivare. Det innebär nytta på både lång och kort sikt och det innebär att vi tillför kvalitet i allt vi gör. Vi skapar också verklig nytta för den personal vi hyr ut. Genom att ge dem de bästa villkoren, en attraktiv utveckling samt personlig omsorg får de ett bättre arbetsliv, ökad trivsel och mindre frustration. De gör i sin tur ett bättre arbete för våra uppdragsgivare. Zest har vunnit utmärkelsen Sveriges bästa arbetsgivare 4 år i rad; 2014, 2015, 2016 och 2017 (Universum).

Adress

 • Zest Care
 • Augustendalsvägen 64, Box 1111
 • 131 26 Nacka Strand
 • Sverige

Länkar