WaterAid välkomnar stora satsningar på fattigdomsbekämpning och Agenda 2030 i statsbudgeten

Sep 21, 2017 10:26 GMT

Det är glädjande att regeringen och vänsterpartiet i statsbudgeten för 2018 fastställer biståndsramen till 1 % procent av bruttonationalinkomsten. Det är ett viktigt bidrag i arbetet för att nå de globala utvecklingsmålen.