Vattenbrist orsakat av klimatförändringar hotar miljarder människor

Dec 07, 2018 10:00 GMT

Varje dag ökar nu antalet människor som lever i områden som upplever vattenbrist med 110 000. Behovet av insatser för att hjälpa människor och länder att ställa om till ett förändrat klimat är därför akut, men trots det går idag bara 6 procent av klimatfinansieringen till anpassningsåtgärder....