Fondamentor har tillsammans med Internationella Engelska Skolan vunnit markanvisningstävlingen i Sigtuna stadsängar

Oct 22, 2018 05:57 GMT

Nu är markanvisningstävlingen klar. Efter ett grundligt arbete och ett antal intresserade skoloperatörer står nu Fondamentor Fastigheter, med Internationella Engelska Skolan (IES) som partner, som vinnare i anbudstävlingen om att bygga och öppna skola i Stadsängarna. Tanken är att det ska bli en...