Sigtuna stadsängar - ett bevis på att dialog och samarbete lönar sig i stadsplanering.

Mar 08, 2018 09:48 GMT

Det finns otaliga exempel på hur man i Sigtuna stadsängar har valt att göra saker och ting på ett lite annorlunda sätt men gemensamt för alla idéer och beslut är ett enda ord - Dialog.