FOJAB arkitekter och Fler Bostäder bygger två kvarter i Sigtuna stadsängar

Jul 03, 2017 05:00 GMT

FOJAB arkitekter och Fler Bostäder AB har tecknat avtal med Sigtuna stadsängars exploaterings AB och kommer bygga två kvarter i den nya stadsdelen. Kvarteren präglas av höga hållbarhetsmål och nydanande arkitektur.