I Bredbyn satsar företagen och tror på goda tider.

Jun 20, 2018 12:03 GMT

Edvardssons i Bredbyn satsar och investerar i nya maskiner för att klara efterfrågan på sina möbler, Crescendo System. Polarbröd och Anundsjö Bygg AB är två andra företag i samma industriområde som investerar. Framtidstro är inget som saknas hos företagen i Bredbyn.