Johan Lagrelius - årets goda exempel

Dec 01, 2021 14:46 CET

Johan Lagrelius - årets goda exempel

Umeå kommuns utmärkelse Årets goda exempel för Umeås näringsliv går till Johan Lagrelius, BioFuel Region