Kva gjer det  med gudstrua å miste eit barn? Alf Kjetil Walgermo med ny bok.