Grip möjligheten! Petter Stordalen berättar om varför Opportunity Day behövs

Oct 25, 2017 11:27 GMT

Se Petter Stordalen berätta om hur och varför mångfald är en naturlig del i Nordic Choices värdeskapande och varför du bör vara på Opportunity Day 2017.