Tänk om vi kunde korta vårdköerna

Jan 22, 2019 09:34 GMT

​Sedan 2013 växer vårdköerna inom specialist- och primärvården. Det är mer än var fjärde patient som väntar mer än tre månader på en operation. Är du eller har du varit en av dem? Tänk om det faktiskt är möjligt att korta vårdköerna och att du kunde påverkar din tillvaro på ett helt annat sätt?