Lekende læring, Samspill og Mestring

Apr 20, 2018 09:01 GMT

Læringsverkstedet har dette barnehageåret fokus på lek og gode vennskapsrelasjoner. Hos oss er leken grunnstammen i det pedagogiske arbeidet og i alle aktivitetene våre gjennom hele barnehagedagen. Med lekende læring, samspill og mestring ønsker vi å gi barna en godt grunnlag for utvikling, og...