DEBATTDUELL: Hur kan Stockholms primärvård bli ett föredöme för hela landet?

May 22, 2018 09:52 GMT

Trycket på Stockholms akutmottagningar är stort och patienter drabbas genom överbeläggningar, utlokaliseringar och inställda operationer. Samtidigt har Stockholm flest vårdcentraler och flest läkare per capita i Sverige. Läkarförbundet bad SLL:s tyngsta vårdpolitiker svara på: Hur kan...