Sjukvårdens kvalitet och säkerhet beror på läkarens kompetens och skicklighet

Jan 19, 2018 14:37 GMT

Det är omöjligt att nå målet om en effektiv, patientsäker och jämlik vård om inte alla läkare har goda möjligheter till kontinuerlig fortbildning. De senaste åren har vi sett en stadig och kraftig minskning av läkares fortbildning – nu behövs ett tydligt nationellt ansvarstagande för att bryta...