Ett steg närmre mot mer hållbara asfalttransporter

Oct 16, 2018 07:10 GMT

JH Entreprenad & Transport håller just nu på med att testa Volvos gasbil som drivs med LNG för asfalttransporter. Fordonet har börjat med att köra kvartsit ballast för Peab Asfalt men kommer även att testas för transporter av Peab Asfalts asfaltmassor. Att köra asfaltmassor genom miljösmarta...