Uthyrningsbolag skriver avtal med Züblin

Jun 19, 2018 07:58 GMT

Lambertsson Sverige och Züblin Scandinavia har tecknat ett nytt samarbetsavtal. Avtalet omfattar samtliga produkter och tjänster i Lambertssons utbud och sträcker sig i 12 månader med möjlighet till förlängning.