Peab Asfalt vinner kommunkontrakt i Avesta

Nov 19, 2018 12:06 GMT

Peab Asfalt har vunnit upphandling gällande underhållsbeläggningar i Avesta kommun.