Peab Asfalt vinner kontrakt i Järfälla kommun

May 19, 2020 10:07 CEST

Peab Asfalt vinner kontrakt i Järfälla kommun

Peab Asfalt har vunnit upphandlingen och fått förnyat förtroende att utföra underhållsbeläggningar till Järfälla kommun. Kontraktet omfattar mindre markarbeten samt beläggningsunderhåll av kommunens vägar.