Peab Asfalt vinner kontrakt i Söderköpings kommun

Apr 19, 2018 09:12 GMT

Peab Asfalt har vunnit upphandlingen gällande underhållsbeläggningar i Söderköpings kommun 2018, med en möjlighet till 3 års förlängning.