Skjær i sjøen for norsk tareproduksjon

Jul 14, 2017 13:22 GMT

Det er anslått at Norge, innen 2050, kan produsere 20 millioner tonn tang og tare . Det knytter seg imidlertid noen utfordringer til lønnsom tareproduksjon. Begroing av taren er et problem fordi det forhindrer vekst. Forsker ved Akvaplan-niva Sanna Matsson benytter sommeren til å teste dyrking...