Akvaplan-niva til prestisjefulle OG21-Forum

Nov 08, 2017 09:53 GMT

​I dag er Akvaplan-niva's direktør Salve Dahle invitert til å holde innlegg på OG21-Forum under sesjonen Nye olje- og gassteknologier og overførbare teknologier fra annen industri. Tittel på hans innlegg er "Bruk av glidere og droner for å innhente miljødata". Bakgrunnen er Akvaplan-niva sitt...