Verktøy for begrenset smittespredning mellom oppdrettsanlegg

Dec 05, 2018 14:45 GMT

Akvaplan-niva har på oppdrag for Troms og Finnmark fylkeskommuner simulert havstrømmer i Troms og Finnmark med hensikt å studere smittespredning mellom oppdrettsanlegg. Denne uken har Akvaplan-niva møter med mattilsynet i region Finnmark og region Troms og Svalbard hvor formålet er å orientere...