Vad har fler och snyggare papperskorgar med säkerhet och trygghet att göra?

Oct 13, 2017 13:36 GMT

Börja med det enklaste! Det är uppmaningen till de städer som vill satsa på tryggare, säkrare och attraktivare kvällsupplevelser. Därför har just fler, snyggare och bättre papperskorgar varit en av de första åtgärderna som de Purple Flag-certifierade städerna tagit tag i. Den 12 oktober fick sju...