Nov 09, 2018 10:03 GMT

Mora kommun kommer att börja ta markprover vid sina egna verksamheter i Östnor, i första hand kring skolor och förskolor. Detta för att få bättre kännedom om eventuella förekomster av metall i marken. Markproverna kommer att tas vid Bjäkenbackens skola, Östnors förskola, Selja-Långlets skola och...