Mora främjar integrationen hos  nyanlända mammor i nytt språkprojekt

Dec 14, 2017 10:32 GMT

Mora kommun har startat ett nytt arbete för att underlätta språkutvecklingen hos nyanlända föräldrar och särskilt mammor. Modellen har utvecklats av kommunen i samråd med Svenska kyrkan i Mora och kallas ”Språka som föräldrar”.