Wallenstam har beställt tre nya ClimateMachines™ luftbehandlingsaggregat med leverans hösten 2018

May 02, 2018 10:41 GMT

I och med denna order har Energy Machines levererat totalt 6 ClimateMachines™ luftbehandlingsaggregat till Wallenstam i Göteborgsområdet.