Unik spa- och gymlösning sparar 30% energi och ger överskottet till andra

Dec 14, 2018 10:28 GMT

Svalare gym, varmare pool och minskad fuktrisk - med betydligt mindre energiåtgång. Win-win-win blev resultatet när Energy Machines tillsammans med Umeå Energi och Balticgruppen Fastighet byggde en värme-kyla-ventilationslösning som sparar cirka 30% av energin på IKSU Spa i Umeå.