Bostäder och kommunikationer i fokus för ett attraktivt Nora

Dec 20, 2018 09:17 GMT

Möjligheter till utbildning och arbete får godkänt av boende i Nora kommun. Fler bostäder och bättre kommunikationer skulle göra kommunen mer attraktiv men också ge möjligheter till påverkan och till ökat förtroende för kommunen. Det är budskapet från de av Noras invånare som besvarat...