Menigo tar ytterligare steg mot ett buräggsfritt företag

Mar 15, 2021 09:00 CET

Menigo tar ytterligare steg mot ett buräggsfritt företag

Menigo antog för något år sedan målsättningen att 2025 enbart erbjuda ägg från frigående höns i sitt sortiment. Menigo har tagit stora steg, inom sina egna varumärken kommer idag alla färska skalägg, kokta och flytande ägg samt majoriteten av de produkter där ägg ingår från frigående höns.