24 November 2023 08:00

Menigo minskar sitt uppmätta klimatavtryck med 27%

Menigo fortsätter ta steg mot en grönare framtid. Utöver att under året ha reducerat sina egna utsläpp som mäts årligen, har man fokus på samarbete i branschen såväl som i hela värdekedjan för att åstadkomma förändring på riktigt.