May 16, 2018 09:21 GMT

Samarbetskoalitionen (S), (C), (MP) presenterar sitt budgetförslag för 2019.