Övergång till WLTP ger kraftig ökning av redovisade CO2-utsläpp

Sep 13, 2018 11:33 GMT

Vroom har tittat på hur övergången till den nya körcykeln WLTP påverkar biltillverkarnas redovisade utsläpp av CO2. För de bilar där man kan jämföra WLTP-, med NEDC-värden är det genomsnittliga CO2-värdet 23% högre med den nya testcykeln jämfört med den tidigare.