​Nyhetsuppdatering: Deflamo offentliggör produktblad för mjuk PVC

Oct 04, 2017 12:55 GMT

Produktbladet beskriver tre produkter som exemplifierar tre olika användningsområden för mjukgjord PVC, där Apyrum ingår i formuleringen för att möta de krav som ställs på produkten.