Mannen tar plats i köket när fulmaten blir fin

Sep 13, 2019 14:30 CEST

Historiskt sett har kvinnan ansvarat för matlagningen i vardagen och männen har mest ägnat sig åt att grilla. Under de senaste åren har en förändring skett. Männen tar plats i köket även i vardagen. Detta visar forskning från Lunds universitet.