Snacka Ungt ledarskap – Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap lanserar podcast om framtidens ledarskap

Feb 28, 2019 06:30 UTC

I podcasten Snacka ungt ledarskap! möts unga och erfarna ledare i samtal om ledarskap, värderingar och drivkrafter. Ledare från näringsliv, offentlig- och ideell sektor har bjudits in för att tillsammans med en Kompassrosstipendiat lyfta betydelsen av värdebaserat ledarskap och dela goda...