Nu går världsledande undervisningsmjukvaran SMART Learning Suite online

Aug 21, 2018 12:23 GMT

Med SMART Learning Suite Online kommer lärare åt alla sina SMART Notebook-lektioner när som helst, var som helst, från alla olika digitala enheter. Läraren kan dela ut sina interaktiva lektioner till eleverna och låta dem arbeta i egen takt på sina datorer, chromebooks, plattor eller telefoner....