IM och Symbal i samarbete för ett bättre samhälle

Mar 19, 2019 12:00 UTC

Biståndsorganisationen IM, Individuell Människohjälp, och kommunikationsbyrån Symbal inleder ett strategiskt samarbete – för att skapa engagemang och för att utbyta kunskap. ”För att hantera de utmaningar vi står inför behöver vi samverka – här har näringsliv och civilsamhälle gemensamma...