Fler utländska turister ska hitta till Höga Kusten!

Dec 11, 2018 21:59 GMT

Besöksnäringens aktörer i Höga Kusten gläds idag åt att Strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland har valt att bifalla destinationens ansökan om EU-finansiering för projektet ”Höga Kusten på export”. Den offensiva satsningen som nu påbörjas ska leda till ökad exportmognad inom destinationen...