SATSNING PÅ DIGITALA TJÄNSTER I VARBERGS KOMMUN

Sep 23, 2020 15:12 CEST

SATSNING PÅ DIGITALA TJÄNSTER I VARBERGS KOMMUN

Nu får privatpersoner, bostadsbolag och kommunen i Varberg digitala omsorgstjänster direkt in i hemmet. Med Omsorgsportalens tjänster, som levereras genom Varbergs stadsnät Net@seaside och med hjälp av Mediateknik, kan man nu köpa omsorgstjänster som underlättar för de som vill bo kvar hemma...