Vad händer på länsmuseet i år?

Jan 15, 2020 16:41 CET

Fastän museibyggnaden är stängd ligger länsmuseet inte i träda! I år satsar vi ännu mer på att komma ut och bli synliga runt om i länet med utställningar, pedagogik och kulturmiljöarbete. Även det inre arbetet med samlingarna, digitalisering och museets kunskapsbas är prioriterat under året.