Bygg-Göta förvärvar landmärket ÅF-Huset i Göteborg från Paretobolag

Aug 21, 2018 08:00 GMT

Bygg-Göta Fastigheter AB förvärvar kontorsfastigheten ÅF-Huset i Göteborg för ett underliggande fastighetsvärde om ca 650 miljoner kronor från ett Paretobolag. Den fullt uthyrda kontorsfastigheten är belägen i anslutning till E6/E20 i Kallebäck och omfattar cirka 15 000 kvadratmeter med ÅF...