Samverkan - nyckeln till reducerat fossilt avtryck och högre cirkularitet

May 06, 2021 07:29 CEST

Samverkan - nyckeln till reducerat fossilt avtryck och högre cirkularitet

Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Om vi dessutom samverkar, med de som vill bidra till samhällets omställning från linjär till cirkulär, går det fortare. Modexa har viljan att samarbeta och kunskapen att bidra till kundernas förbättrade cirkularitet genom Stegvisa renovering där vi...