Lyckat samarbete för hållbara transporter

Feb 28, 2022 07:30 CET

Lyckat samarbete för hållbara transporter

För drygt ett år sedan gjorde Modexa ett aktivt val att tillsammans med logistik-företaget m4 gruppen övergå till HVO (förnybar diesel), vilket minskar koldioxid- utsläpp med upp till 90 procent. Idag kan man se resultatet, inte bara genom lägre klimatpåverkan, utan också i att fler företag...