Nanna Svartz stipendium för reumatologisk forskning tilldelas Inger Gjertsson och Christopher Sjöwall

Sep 12, 2019 14:25 CEST

Inger Gjertsson, professor vid Göteborgs universitet, och Christopher Sjöwall, biträdande professor vid Linköpings universitet, får Nanna Svartz stipendium 2019. De båda har tilldelats utmärkelsen tack vare patientnära forskning inom reumatologi. Stipendiet på 150 000 kronor delades ut av Pfizer...