Pris för patientnära forskning om axial spondylartrit

Sep 15, 2022 08:30 CEST

Pris för patientnära forskning om axial spondylartrit

Redan 2008 började Helena Forsblad d’Elia att engagera forskningspartners för att få ett tydligt patientperspektiv i sina studier. Genom sin patientnära forskning bidrar hon på ett betydande sätt till att många människor med reumatisk sjukdom får en förbättrad livskvalitet. Nu belönas hon med...