United Screens kampanje “Burger King of Content” samme med Burger King, Starcom och Kong Halvor vant sølv i Mediekreativitet under Mediekonferansen i Strömstad

Oct 21, 2017 11:46 GMT

United Screens kampanje “Burger King of Content” samme med Burger King, Starcom og Kong Halvor vant sølv i Mediekreativitet under Mediekonferansen i Strømstad.