United Screens fortsetter å vokse karftigt og økte omsetningen med 50% i 2016

Apr 05, 2017 14:56 GMT

I 2016, i sitt tredje hele driftsår, økte United Screens sin årsomsetning til 81,7 millioner svenske kroner. Det er en økning på over 50% sammenliknet med året før. I tillegg til en sterk økonomisk vekst, har selskapet også sett en stor økning i antall visninger, og er nå Nordens største...