Ytterbygg säkrar Backa för översvämning och skred

Dec 18, 2018 16:00 GMT

Statens geotekniska institut (SGI) har beslutat dela ut sammanlagt 14,7 miljoner kronor i statliga bidrag, bland annat för att säkra fastigheten Backa 27:45 för översvämningar och skred. Ytterbygg har sedan 2012 drivit frågan om invallning på Backa Bergögata och projektet kommer drivas...