Ytterbyggs Bi-drag  till biologisk mångfald

May 15, 2020 15:31 CEST

Ytterbyggs Bi-drag till biologisk mångfald

Ytterbyggs nya Bikupa i Rollsbo bidrar till biologisk mångfald och rikare skördar Vi anlägger också en blomsteräng och när vi planterar träd i området kommer vi framöver välja blommande träd som förlänger binas skördesäsong. Bikupan ser du från vägen när du passerar "Ambulansen" i Rollsbo.