Underhålls-uppdrag för skolor skapar mervärde

Nov 13, 2018 07:57 GMT

Gunnar Karlsen Sverige AB har fått förtroende av SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB) att utföra avhjälpande underhåll under två års tid för skolor runtom i Stockholm. Vad som bland annat avgjorde att uppdraget vanns av Gunnar Karlsen var de mervärden man kommer att tillföra när det gäller...