Politiken beslutar om Blentarpsgården

May 21, 2019 11:09 CEST

Politiska diskussioner pågår om Blentarpsgårdens framtid. Här presenterar kommunen svaren på de vanligaste frågorna som medborgarna ställer.