Nouryons nordiska forskarpris till Sabrina Valetti

Oct 25, 2019 10:13 CEST

Nouryons nordiska forskarpris till Sabrina Valetti

Nouryons nordiska forskarpris för unga forskare inom yt- och kolloidkemi går i år till PhD Sabrina Valetti. Hon tilldelas priset för sitt utmärkta arbete och sin forskning kring användning av nanoporösa silikapartiklar för utveckling av bättre läkemedel. Priset består av ett resestipendium på 50...