​Friends kommenterar regeringens satsning på trygghet och studiero

Feb 26, 2020 12:31 CET

​Friends kommenterar regeringens satsning på trygghet och studiero

Utbildningsminister Anna Ekström presenterade idag att regeringen tillsätter en utredning som ska kartlägga och analysera de olika delarna i skolans arbete med trygghet och studiero. - Vi välkomnar att regeringen satsar på trygghet och studiero. Det behövs och läget är akut, säger Friends...