Handel gällande SECITS Holding AB teckningsoptioner (TO1) startar idag den 6 mars 2019.

Mar 06, 2019 10:52 UTC

Idag den 6 mars 2019 inleds handel med Secits Holding AB av serie TO1 2018/2023 som Secits Holding AB (publ) ("Secits") delar ut till sina aktieägare vilket Secits offentliggjorde den 12 december 2018.