Från idé till verklighet - Hack the Crisis nu i en ny fas

May 19, 2020 17:58 CEST

Från idé till verklighet - Hack the Crisis nu i en ny fas

Gruppen kring Hack the Crisis är inne i en intensiv fas. Alla bidrag från ett av Europas största hackaton i kampen mot corona kartläggs nu och matchas mot de offentliga förvaltningar som kan tänkas ta emot och förverkliga idéerna. Många steg ska till. Det gäller att alla är med och att idéerna...