Ledningsförändringar i Metrolit

Jun 18, 2020 13:27 CEST

Ledningsförändringar i Metrolit

Metrolit har presterat en god lönsamhet de senaste åren och Styrelsen i Metrolit ser stora möjligheter att växa bolaget framöver, både organiskt och genom förvärv. Detta kräver dock ytterligare kraft och vissa andra kompetenser varför Styrelsen i Metrolit har beslutat att genomföra ett antal...