Pressinbjudan: Information om samrådsunderlaget till stor infrastrukturinvestering i Örebro län.

Oct 31, 2019 13:45 CET

Samrådsunderlaget ger en översiktlig bild av planerade ­åtgärder och de konsekvenser för miljö och människors hälsa som verksamheten förväntas innebära.