Norske forbrukere savner bedre informasjon om bærekraft

Dec 01, 2021 13:03 CET

Norske forbrukere savner bedre informasjon om bærekraft

7 av 10 norske forbrukere synes det er vanskelig å vite om et produkt er bærekraftig eller ikke. Det kommer frem i Orklas Bærekraftsbarometer 2021. Ipsos har gjennomført en kvantitativ barometerundersøkelse på vegne av Orkla blant et representativt utvalg forbrukere i Norden og Baltikum. Tusen...