Bo ger sin del av Kundmiljonen till Hortlax manskör

Jan 21, 2019 08:00 GMT

Med Kundmiljonen vill vi ge våra kunder möjlighet att vara delaktiga och påverka vårt arbete med att göra våra orter och samhällen bra att bo, verka och leva i. Körsång som den i Hortlax manskör, som skapar glädje, meningsfullhet och gemenskap för så många människor är ett bra exempel på detta....