Veileder for fossil- og utslippsfrie byggeplasser er lansert

Jun 19, 2018 06:51 GMT

Konvensjonell drift av dagens byggeplasser innebærer bruk av fossile energikilder med høyt klimagassutslipp og lokal forurensning. I takt med økende bevissthet om utslippet fra et byggeprosjekt har man blitt oppmerksom på hvor betydelig utslippene fra byggeplassen og driften av denne kan være....