Etterlyser klimapolitiske strakstiltak i byggebransjen

Aug 16, 2017 15:48 GMT

(Arendal 16. august 2017) Byggebransjen er avgjørende for at Norge skal kunne nå sine forpliktelser i Parisavtalen. Under Arendalsuka etterlyste bransjen en mer offensiv politikk, og fikk tydelige svar fra politikerne.