BREEAM-NOR 2016, versjon 1.1 er klar på norsk

Oct 17, 2017 08:21 GMT

Den engelske utgaven av versjon 1.1 har vært tilgjengelig siden våren 2017. Nå er denne versjonen også klar på norsk.