Hvorfor skal  krav til kvalitet være lavere for bolig enn for næringsbygg? -  Dagens Næringsliv 14. juni-17