Mia & Sara leder vår Poddcast FolkbildarSalongen

Aug 29, 2022 14:50 CEST

Mia & Sara leder vår Poddcast FolkbildarSalongen

Journalisterna Mia Karlsvärd och Sara Anderberg har sedan sommaren åtagit sig att leda de samtal som förs i FolkbildarSalongen. Drivkraften för dessa båda är ett genuint intresse för folkbildning och en vilja att uppmärksamma folkbildningen och locka till densamma.