Innovation inom mat och hälsa i fokus för servicebranschens första acceleratorprogram

Sep 17, 2018 07:53 GMT

Tre innovativa bolag inom hälsa, mat och hållbarhet har valts ut bland nära hundra sökanden till Nordens första acceleratorprogram med inriktning mot servicebranschen. Programmet SPARX är framtaget och drivs av Sodexo med målet att bidra till den tekniska utvecklingen inom branschen.