Energistyrelsen udgiver ny vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet

Jul 06, 2018 12:46 GMT

Energistyrelsen har opdateret vejledningen i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet. Vejledningen beskriver beregningsmetoden og valg af forudsætninger, der skal anvendes ved samfundsøkonomiske analyser af energirelaterede projekter.