Lille fald i energiforbrug i de første 9 måneder af 2018

Nov 15, 2018 09:50 GMT

Det faktiske energiforbrug faldt marginalt i de første tre kvartaler af 2018 i forhold til samme periode året før. Korrigeret for brændselsforbrug ved udenrigshandel med el var energiforbruget næsten uændret.