16 Maj 2024 13:25

Teståkning av självkörande buss i Stavanger

Som endel av förstudien i autonoma fordon deltog näringsliv och arbetsgrupp vid studiebesök i Stavanger 6 maj. Deltagarna fick teståka självkörande buss som används till vardags i linjetrafik.
Studiebesöket arrangerades av Applied Autonomy som även är upphandlade i SITE Mobility. I förstudien genomförs även 3 workshops med en arbetsgrupp med representanter från näringsliv, politiker, kommunche