Ny rapport: Störst lönegap i yrken med jämn könsfördelning

Jul 05, 2017 05:00 GMT

Män tjänar mer än kvinnor i mer än tre fjärdedelar av 366 studerade yrken, det visar en rapport som lanseras idag. Rapporten studerar löneskillnader mellan kvinnor och män i samma yrken i både privat och offentlig sektor. Löneskillnaderna ökar med stigande ålder och allra störst är...